Ogłoszenia ASOS

Zapytania Ofertowe dot.  realizacji projektu” Chorzowski Uniwersytet Seniora”

współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w  ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Działania skierowane są dla mieszkańców Chorzowa i miast ościennych w wieku 60+. Termin realizacji od 01-06-2017r do 15-12-2017.

poniżej przedstawiamy zapytania ofertowe w formacie pliku *pdf (Adobe Acrobat Reader):

W projekcie zaplanowano kurs językowy/język angielski lub niemiecki/ . Powierzony zostanie szkole językowej. Odbędą się zajęcia dla 12 grup średnio po 12 osób, które będą miały 40 spotkań po 2 godziny lekcyjne. W ramach zajęć zaplanowano zakup 144 sztuk podręczników + słownik dla każdego uczestnika.

Oferty można składać do 15 kwietnia 2017 do godz. 15:00 na adres Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy SERCE -Chorzów ul Powstańców 70/3 lub w wersji elektronicznej na adres chspserce@gmail.com.

W projekcie zaplanowano zajęcia z zakresu obsługi urządzeń IT. Zajęcia odbywać się będą dla 10 grup średnio po 12 osób, które będą miały 20 spotkań po 2 godziny zegarowe każda. Dla każdego uczestnika zaplanowano zakup podręcznika + pendraiva.

Oferty można składać do 15 kwietnia 2017 do godz. 15:00 na adres Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy SERCE -Chorzów ul Powstańców 70/3 lub w wersji elektronicznej na adres chspserce@gmail.com

W projekcie zaplanowano zajęcia z zdrowego stylu życia.. Zajęcia odbywać się będą dla 10 grup średnio po 10 osób , każda z grup  będzie miała  po 16 godziny . Dla każdego uczestnika zaplanowano badanie ciała  metoda bioimpedancji -analiza składu ciała. Dla każdego uczestnika przewidziano zakup materiałów w postaci skryptów na temat zdrowego  w tym zdrowego odżywiania.

Oferty można składać do 15 kwietnia 2017 do godz. 15:00 na adres Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy SERCE -Chorzów ul Powstańców 70/3 lub w wersji elektronicznej na adres chspserce@gmail.com

W projekcie zaplanowano warsztaty z rękodzieła i plastyczne. Zajęcia odbywać się będą dla 5 grup średnio po 20 osób , każda z grup  będzie miała  po 20 spotkań po 2  godziny lekcyjne lub 10 spotkań po 4 godziny lekcyjne.

Oferty można składać do 15 kwietnia 2017 do godz. 15:00 na adres Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy SERCE -Chorzów ul Powstańców 70/3 lub w wersji elektronicznej na adres chspserce@gmail.com

W projekcie zaplanowano warsztaty taneczne. Zajęcia odbywać się będą dla 3 grup średnio po 10-12 osób , każda z grup  będzie miała  po 40 godzin lekcyjnych każda .

Oferty można składać do 15 kwietnia 2017 do godz. 15:00 na adres Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy SERCE -Chorzów ul Powstańców 70/3 lub w wersji elektronicznej na adres chspserce@gmail.com